นครปฐม วันแรงงานแห่งชาตินครปฐมคึกคักผู้ใช้แรงงานร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีงานวันแรงงานแห่งชาติมี  5...

อ่านเพิ่มเติม