ป้ายกำกับ: วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

พังงา นายอำเภอตะกั่วป่า นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน130ปีบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานจัดวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 130  ปี...

อ่านเพิ่มเติม

ชุมพร วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติยกย่องเชิดชูสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

อ่านเพิ่มเติม