ศรีสะเกษ เจดีย์วัดล้านขวดถล่มแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศยังคงเดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง

ที่วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือวัดล้านขวด ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีะเกษ...

อ่านเพิ่มเติม