หน้าแรก แท็ก วัคซีน

Tag: วัคซีน

สระแก้ว- แห่ฉีดวัคซีน เข็ม 2 ป้องกันโควิด19

 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้วมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย ยืนยัน มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลและการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เป็นชาย 3 ราย หญิง 4 ราย อายุระหว่าง 10-57 ปี สัญชาติไทย ทำให้การระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 1–20  เมษายน...

พะเยา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาล จังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล  นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกของจังหวัด กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย จํานวน 900ราย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์   กล่าวว่า ทางจังหวัดพะเยาซึ่งได้รับจัดสรรโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นของบริษัท SINOVAC จำนวน1,800  โดส  ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนทั้งหมดได้ 900 คน และโรงพยาบาลพะเยาได้รับจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจำนวน 165...

ผู้ว่าฉะเชิงเทรารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 จากแพทย์รพ.พุทธโสธร

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ด่านหน้า ที่เป็นกลุ่มแรกในการฉีดวัคซีนคือ บุคลากรทางการแพทย์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการที่จะต้องออกติดตามเมื่อเกิดเหตุการณ์ติดเชื้อขึ้นมา รวมทั้ง อสม.ด้วย กลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง ซึ่งกลุ่มนี้มีรายชื่ออยู่แล้ว ส่วนกลุ่มที่ 3 จะเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เพราะว่ากลุ่มนี้หากมีการติดเชื้อแล้วจะมีอาการที่รุนแรง และ กลุ่มสุดท้ายคือประ ชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้วัคซีนยังคงถูกส่งมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถฉีดได้ครบตามเป้าต่อไป ภาพ-ข่าว สมศักดิ์...

ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มแรก

 ที่ห้องประชุมพญายอชั้น 5 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร​ นายวรพันธุ์ สุวรรณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า ในการฉีดวัคซีนเข็มแรก นำโดยแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 นางสาวประกายดาว จิตต์ประเสริฐ...

รพ.คลองท่อม จ.กระบี่ เร่งฉีดวัคซีนเข็มแรก ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน กลุ่มเสี่ยง 100 คน

เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  สอบถามประวัติ ตรวจสุภาพ ผู้ที่ เข้าฉีด วัคซีน เข็มแรก ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ อสม.ผู้นำชุมชน ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน100 คน หลังจากได้รับวัคซีน จำนวน 200โดส ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย เข็มแรก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน...

กาฬสินธุ์ เริ่มฉีดแล้ววัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรก

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย จ.กาฬสินธุ์ ได้รับโควตาจากกระทรวงสาธารณสุขสำหรับการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. รสม 900 คน จำนวน 1,800 โดส  สำหรับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีแพทย์ พยาบาล ได้รับวัคซีน จำนวน 75 คน...

กระบี่ Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มแรก หลังได้รับการจัดสรรหนึ่งหมื่นโดส

หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนแวค” ล็อตแรกจำนวน 10,000 โดส จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเป้าหมายตามแผนจัดการวัคซีนของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 5,000 คน โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา เป็นผู้รับวัคซีนกลุ่มแรกของผู้บริหารจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสังเกตการณ์ ติดตามขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างใกล้ชิด นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า วัคซีน “ซิโนแวค” ล็อตแรกนำเข้าเพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อเพื่อการควบคุมการระบาดเป็นลำดับแรก...

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมกำหนดแผนประชาสัมพันธ์การให้วัคซีน โควิด-19

ที่ห้องประชุมบางปะกง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์สมบัติ ทั่งทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธาน Core Team ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัคซีนโควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมกำหนดแผนประชาสัมพันธ์การให้วัคซีน โควิด-19 โดยมีนางสาวจุลพา ชลัษเฐียร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยร่วมกันจัดทำแผนงานและกลไกการสื่อสาร...

Stay Connected

21,953แฟนคลับชอบ
2,769ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles