พะเยา ยกระดับคุณภาพลิ้นจี่ดีต้อง ไหล่ยก อกตั้ง หนามหดก้นป้าน ของดีจังหวัด 1ปีมีกิน1ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีณณรงค์โรจนะโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา...

อ่านเพิ่มเติม