ปทุมธานี นอภ.ลาดหลุมแก้ว ชวนชมศาลาแดง พลับพลาแรกนาขวัญหลังสุดท้ายจาก สมัย ร.6 ที่วัดบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว

ที่พลับพลาแรกนาขวัญ พลับพลาสุดท้ายจากสมัยรัชกาลที่ 6 ที่วัดบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม