พ่อเมืองแปดริ้ว กำชับเกษตรทุกอำเภอ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เกษตรกรให้ได้รับสิทธิ์ครบถ้วน

นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญ นายขจรเกียติ รักพานิชมณี ผวจ.ฉะเชิงเทรา...

อ่านเพิ่มเติม