จังหวัดพังงา เปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ยกระดับสุขภาพให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา...

อ่านเพิ่มเติม