พะเยา หนอนรถด่วนปีนี้ราคาพุ่ง กิโลละพัน สาเหตุปีนี้หายากกว่าปีก่อนๆ เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

นายพร  ขยันยิ่ง  ชาวบ้านตำบลบ้านสางอำเภอเมือง จ.พะเยา เข้าป่าหาหนอนรถด่วน...

อ่านเพิ่มเติม