แม่ฮ่องสอน เตรียมเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...

อ่านเพิ่มเติม