ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมพัฒนาไม่หยุดผุดศูนย์อุบัติเหตุ เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง

ที่ ห้องประชุม โรงพยาบาลพุทธโสธร มีกิจกรรม “สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” โดย พญ.นาตยา มิลส์...

อ่านเพิ่มเติม