กำแพงเพชร จิตอาสาภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอพรานกระต่าย จัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย พร้อม...

อ่านเพิ่มเติม