นนทบุรี โรงเรียนปากเกร็ด จัดงานมุทิตาคารวะครูเก่าโรงเรียนปากเกร็ด เมตตาจากครู กตัญญูจากศิษย์  

ที่ห้องประชุมโรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด...

อ่านเพิ่มเติม