เทศบาลนครยะลา เตรียมพร้อมจัด”ยะลามาราธอน ครั้งที่ 2″ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ที่ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ทางเทศบาลนครยะลา...

อ่านเพิ่มเติม