โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จัดนิทรรศการ “การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ” ลดวิกฤตปัญหาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ สู่การรักษาที่เท่าเทียม

นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิด โครงการ ”...

อ่านเพิ่มเติม