หน้าแรก แท็ก มอบนโยบาย

Tag: มอบนโยบาย

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น

ที่ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา นายประยูร รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น และมอบนโยบายให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา / ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ก่อนมอบนโยบายการศึกษานายประยูร รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้เดินเยี่ยมชมภายในศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โดยได้ร่วมชมการแสดงจากชมรมรักษ์รำวงพื้นบ้านเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา...

ปากช่อง หัวหน้าเขาใหญ่คนใหม่ฟิตออกตรวจพื้นที่มอบนโยบายเจ้าหน้าที่

นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คนใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปปฏิบัติ พร้อมร่วมทำความสะอาดบริเวณศูนย์อาหาร ด้านตรงข้ามสำนักงานเพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อย และต่อมาได้รับแจ้งว่ามีช้างป่าออกมาหากินใกล้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จึงนำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ และผลักดันให้ลงจากถนนเข้าป่าริมคลองลำตะคอง นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า การที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ให้มาดูแลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทย และถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งมาตรการต่างๆ การป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดในพื้นที่ และระเบียบการเข้ามาในพื้นที่อุทยานฯที่มีรองรับอยู่แล้ว โดยทั้งเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ซึ่งทุกคนที่เดินทางเข้ามาต้องสวมผ้าอนามัยปิดปากจมูก...

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ผู้ผ่านการสรรหา

ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้ผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยมีนายอมร กีรติสุนทร ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา และข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การเป็นข้าราชการถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และขอให้ผู้ผ่านการสรรหาทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการครองตน ครองคน ครองงาน โดยหลังจากนี้ขอให้ทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเต็มที่เพื่อการมุ่งมั่น สร้างสรรค์ และร่วมกันพัฒนางาน พัฒนาสังคมและพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน...

ผวจ.ฉะเชิงเทรามอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่

ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  KKC เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยมี  นายอมร  กีรติสุนทร ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมฯ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีกรอบการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ จำนวน...

นครราชสีมา – รมช.กระทรวงคมนาคม เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา เยี่ยมและให้กำลังใจและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอลำมะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย และปฏิทินสวัสดีปีใหม่ จำนวน 230 ชุด ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเวลา 10.00 น.เดินทางไปยัง ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย...

ยโสธร รัฐมนตรีคลังมอบนโยบายโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะฯ  ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร  ติดตามและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยโสธร  โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยโสธร (คบจ.ยโสธร) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยว ร่วมรับประชุมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น...

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ อบต.คลองนา มอบนโยบายพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายศรพงศ์ศักดิ์  สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC และนายสายัณห์ สมบูรณ์ นายสุรัช สุวรรณศรี ผู้ช่วยที่ปรึกษาลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา มอบนโยบายพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE  อย่างดี หน้ากากเฟสชิว หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก n95 แอลกอฮอล์แบบฉีดพ่นและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองนา ใช้เพื่อป้องกันโรคระบาด covid-19  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกพร้อมคณะได้เดินตรวจเยี่ยมภายใน อบต.คลองนาและสถานที่เพื่อเตรียมเป็นหน่วยเลือกตั้งและยังได้ร่วมพูดคุยกับนายอุดมศักดิ์ ทองใบ ปลัดอบต.คลองนา ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.คลองนา...

ผบก. .ภ.จว.ฉะเชิงเทราตรวจเยี่ยมให้นโนบายข้าราชการตำรววจ สภ. สนามชัยเขต

พล.ต.ต. นันทวุฒิ  สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทราเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตเพื่อตรวจเยี่ยม โรงพักสนามชัยเขต โดยมี พ.ต.อ.สุมิตร พรมตองผกก.สภ.สนรมชัยเขต, พ.ต.ท.เสน่ห์ เจริญจิต รอง ผกก.สส.สภ.สนามชัยเขต, พ.ต.ท.บันเทิง เกาไศยนันท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สนามชัยเขต, พ.ต.ท. ณัฏฐ์ศิษฏ์ ธนทรงพล สวป.สภ.สนามชัยเขต คอยให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผกก.สภสนามชัยเขตรายงานการปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปโดยรวมปกติ หลังจาก นั้นผบก.ภจว...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,433ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles