ป้ายกำกับ: มอบทุนการศึกษา

ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาและพระภิกษุรวม315ทุน จำนวน1,258,000บาท

ที่หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขตพระอารามหลวง ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี...

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ มอบทุนการศึกษา แก่นิสิตและนักศึกษา ภายใต้โครงการ EEC HDC

ที่ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายไมตรี...

อ่านเพิ่มเติม