ป้ายกำกับ: มอบทุนการศึกษา

แพร่ “ประวิทย์ ใจคำ” หน.อช.เวียงโกศัย “สร้างขวัญและกำลังใจ” มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของ จนท.ฯ ตั้งแต่ อนุบาล ถึง อุดมศึกษา รวม 39 ทุน

ที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายประวิทย์...

อ่านเพิ่มเติม

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ มอบทุนการศึกษา 910 ทุนแก่เด็ก และเยาวชนกลุ่มเปราะบาง

ที่ ห้องประชุม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา...

อ่านเพิ่มเติม

บ. ถาวรเทรดดิ้ง 2019 จ.ชัยภูมิ ทำบุญตักบาตรและมอบทุนการศึกษาในงานเปิดโชว์รูมใหม่

ฃณ. บ. ถาวรเทรดดิ้ง2019 จ.ชัยภูมิ แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองชัยภูมิ   นายพงศธร...

อ่านเพิ่มเติม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา...

อ่านเพิ่มเติม