ป้ายกำกับ: พ่นหมอกควัน

กำแพงเพชร จิตอาสาภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอพรานกระต่าย จัดกิจกรรมพ่นหมอกควัน ใส่ทรายอะเบทในภาชนะ ป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย และ...

อ่านเพิ่มเติม

เชียงราย รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และพ่นหมอกควัน สถานที่ภายในค่ายเม็งรายมหาราช

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โดยทีมเวชกรรมป้องกัน ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย...

อ่านเพิ่มเติม