ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ชายแดนโซนใต้ เข้มมาตรการเฝ้าระวังและเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว

นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด...

อ่านเพิ่มเติม