ป้ายกำกับ: พิจิตร

พิจิตร แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมมอบแว่นตาให้ผู้มีปัญหาด้านสายตา ในโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังทรายพูน

พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิด...

อ่านเพิ่มเติม

กอ.รม.น.จ.พิจิตร ประชุม ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ที่ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ...

อ่านเพิ่มเติม

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ประชุม ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5

ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ...

อ่านเพิ่มเติม