ป้ายกำกับ: พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ว่าฯพังงา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย (บ้านมั่นคงชนบท) บ้านในหงบ-ควนคา หมู่ที่ 4 ยกระดับความผาสุกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชน

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา...

อ่านเพิ่มเติม

สุโขทัย อบจ.ห่วงใยผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตซ่อมบ้านที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ

 นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.สุโขทัย...

อ่านเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลป่าแมต “เปิดโครงการ” พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามกิจกรรม “การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”

ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ...

อ่านเพิ่มเติม
  • 1
  • 2