รอง ผอ. สพป.สงขลา  เขต 2 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ปีที่ 1

ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่...

อ่านเพิ่มเติม