แพร่ คณะศรัทธาวัดสูงเม่นฯ “เชิญเที่ยว” งานประเพณี “สรงน้ำพระรตุเมืองธัมม์

ที่อาคารปัญญาสารนิวิฐ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น...

อ่านเพิ่มเติม