จังหวัดหนองคายร่วมกับเทศบางเมืองหนองคายและผู้ประกอบการเดินเรือร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กำหนดแนวทางและมาตรการอนุรักษ์ ดูแลพระธาตุหล้าหนอง

ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย...

อ่านเพิ่มเติม