นครนายก – ชาวบ้านแห่สรงน้ำ”พระคำตันทองคำ”อายุกว่า 200 ปี อัญเชิญให้ชาวบ้านกราบไหว้ขอพรปีละครั้ง 

ที่วัดศรีมงคล (วัดคลองคล้า ) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเเสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก...

อ่านเพิ่มเติม