ศรีสะเกษ 103 พยาบาลร่ำไห้วอนนายกเศรษฐา รมว.สธ.รมว.มท.ให้โอนย้ายไปสังกัด อบจ.ได้

ที่ห้องประชุมสำนักงาน อบจ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ    พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช...

อ่านเพิ่มเติม