ทำงานช่วยประเทศไทยกันมาทั้งปีวันนี้เขาได้ผ่อนคลายแรงงานเมียนมาร์สมุทรสาครข่าวดี๊ดี

อ่านเพิ่มเติม