นครปฐม เกษตรนครปฐม ชู ผลผลิตข้าวคุณภาพสูง ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยหลัก BCG Model

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร...

อ่านเพิ่มเติม