สกลนคร ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารสร้างความมั่นใจแก่ญาติ

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ในการรับน้องทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67...

อ่านเพิ่มเติม