เชียงใหม่ “ป่าปลอดเผา” ป้องกันไฟป่าและลดฝุ่น PM2.5 แนวเขตชายแดนไทย-พม่า

นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชำนาญ ทองใบ...

อ่านเพิ่มเติม