ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน ฟื้นฟูคุณค่าประเพณีวิถีชุมชนไทใหญ่ กิจกรรม จาก “ปอยจ่าตี่” ถึง “ปอยหมั่งกะป่า”

ที่วัดผาบ่องใต้ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...

อ่านเพิ่มเติม