ป้ายกำกับ: ประชุมวิชาการ

ปทุมธานี คศท. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (คศท.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17...

อ่านเพิ่มเติม

ยโสธร ประชุมวิชาการระดับชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย MOU พัฒนาการเด็กปฐมวัยภายใต้แนวคิดงาน

นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ...

อ่านเพิ่มเติม

คึกคัก!! “ดอกจานบ้านเชียงวิชาการ’66 โครงการประชุมวิซาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

ที่หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี      ดร.ดนุช...

อ่านเพิ่มเติม
  • 1
  • 2