ป้ายกำกับ: บวชป่า

ตาก ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมบวชป่า ป้องกันผืนป่า

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายธันย์ปวัฒน์  ภูริวัฒนเมธา...

อ่านเพิ่มเติม

แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบวชป่า ฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ผลักดันสู่การประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองวิธีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ...

อ่านเพิ่มเติม