จ.แพร่  จัดโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 ที่ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่...

อ่านเพิ่มเติม