อบจ.ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติการ ดูดน้ำเค็ม ออกจากพื้นที่ตอนใน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

อ่านเพิ่มเติม