แม่ฮ่องสอน ผู้คนเริ่มทยอยเดินทางกลับเมืองปายเสริมจุดอำนวยการจราจรจุดชมวิวรายทาง

วันเดินทางกลับของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดยาวในแหล่งท่องเที่ยว...

อ่านเพิ่มเติม