ศรีสะเกษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทยจำนวนมากมาให้บริการนวดฟรีแก่ผู้มาร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ 

ไปที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นาย สุขสมนิตย์ ...

อ่านเพิ่มเติม