หน้าแรก แท็ก นพ.ประเวศ วะสี

Tag: นพ.ประเวศ วะสี

นิเวศทางปัญญาของมหาชน (3)

อุดมศึกษาจะเป็นหัวรถจักรทางปัญญาพาชาติออกจากวิกฤตได้อย่างไร ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษากว่า ๑๐๐ แห่ง มีนิสิต นักศึกษา รวมกันกว่า ๑ ล้านคน ประกอบด้วย ครูบาอาจารย์ นักวิชาการ อีกหลายแสนคน ทั้งหมดรวมกันเป็นขุมพลังทางปัญญา เช่นนี้จะเป็นหัวรถจักรทางปัญญาพาชาติออกจากวิกฤตได้อย่างไร “สอนหนังสือไปเรื่อยๆ อย่างเคย” นั้นคือความคุ้นชิน หรือที่เรียกว่า mindset ของมหาวิทยาลัย ความจริงมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในตัวเองอย่างมหาศาล แต่โลกทัศน์วิธีคิดจิตสำนึก ที่รวมเรียกว่า mindset...

นิเวศทางปัญญาของมหาชน (2)

เครือข่ายปัญญามหาชนพัฒนาพื้นที่จังหวัดอย่างบูรณาการทั้ง๗๗จังหวัด (สร้างสวรรค์บนดิน) การพัฒนาอย่างบูรณาการต้องเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง เอากรมเป็นตัวตั้งไม่ได้เพราะกรมตั้งขึ้นแยกเป็นเรื่องๆเช่น กรมดิน กรมน้ำ กรมต้นไม้ กรมข้าว ฯลฯ จึงพัฒนาอย่างบูรณาการไม่ได้ การคิดและทำแบบแยกส่วนจะนำไปสู่วิกฤตเสมอถึงเวลาต้องพัฒนาอย่างบูรณาการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง หลายสิบปีที่ผ่านมาองค์กรต่างๆหลายองค์กรมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างบูรณาการและเกิดผู้นำชุมชนท้องถิ่นที่ดีๆและเก่งหลายแสนคน มีตัวอย่างดีๆเกิดขึ้นมากมาย เช่น หลายตำบลอะไรที่ว่าดีเขาทำหมดทุกอย่าง รวมทั้งดูแลผู้สูงอายุหมดทุกคนหลายชุมชนถือว่าการทำความดีเป็นเครดิตใช้กู้เงินจากสถาบันการเงินของชุมชนได้บางชุมชนมีธนาคารแห่งความดีถ้าลองว่าการทำความดีเป็นเครดิตการทำความดีก็จะระบาดมากขึ้น นี้เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมทางสังคมบางชุมชนมีสถาบันการเงินของชุมชนระดับตำบลซึ่งมีเงินหมุนเวียนถึงกว่า ๑๐๐ ล้านบาทในหนึ่งตำบลสถาบันการเงินของชุมชนเป็นเครื่องมือเชิงสถาบันของชุมชนที่ทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการเรื่องต่างๆได้ดีและเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าชุมชนใดที่สามารถขับเคลื่อนการบูรณาการ ทั้ง ๘...

สสส. ร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตั้งเป้า “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” เริ่ม!เข้าพรรษานี้

สสส. ร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตั้งเป้า “1 ตำบล 100 คนงดเหล้า” เริ่ม!เข้าพรรษานี้ เดินหน้ามาตรการ 4 สร้าง 1 พัฒนา ร่วมมือ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ สร้างชุมชนลดเมา เพิ่มสุข ชี้ประสบผลสำเร็จอุบัติเหตุ/จากเมาแล้วขับลดลงชัดเจน ลุยหาแนวร่วมประกาศสัตยาบัน “สุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ” เมื่อวันที่...

Stay Connected

22,042แฟนคลับชอบ
2,813ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles