ชุมพร อบต.นาขา เดินหน้าแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่และ อบต.ข้างเคียงทั้งระบบ

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ(ภัยแล้ง อุทกภัย...

อ่านเพิ่มเติม