เชียงใหม่ ทต.เชิงดอย เร่งดำเนินการช่วยหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง บ้านเรือนได้รับความเสียหายเกือบ 200 หลังคาเรือน

ผู้สื่อข่าวรานงานว่า จากสถานการณ์วาตภัย เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2567 เวลา16.30 น. เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง...

อ่านเพิ่มเติม