ปทุมธานี ชาวพุทธปลื้มบุญใหญ่ถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 10,000 วัดทั่วประเทศ ในวันคุ้มครองโลก

ในโอกาสวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567 วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด...

อ่านเพิ่มเติม