อยุธยา ตู้น้ำปั้นโจร งัดจนพังกว่า 20 ครั้ง เจ้าของวิงวอนเลิกงัด สงสารตู้

ที่ บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งบนถนนโรจนะตำบล ...

อ่านเพิ่มเติม