เชียงใหม่ สมาคมแม่บ้านทหารบก กองทัพภาคที่ 3  ตรวจเยี่ยมโครงการหลัก ติดตามคุณภาพชีวิตครอบครัวกำลังพล

คุณ คัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 และคณะ...

อ่านเพิ่มเติม