เชียงใหม่ ตำรวจภาค 5 สร้างห้อง AI ตรวจเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ทั้งถนนสายหลักและสายรอง สำเร็จ ครอบคุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ต.ธนะรัชต์...

อ่านเพิ่มเติม