นราธิวาส ปลัด สธ. “ยกทัพทีมแพทย์” เปิด 28 คลินิก ตรวจรักษาชาวระแงะ ฟรี! ตามโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติในหลวง”

ที่บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์...

อ่านเพิ่มเติม