เชียงใหม่ ไฟป่าที่ลุกไหม้เชิงดอยสุเทพ  เจ้าหน้าที่สามารถดับได้สำเร็จ

จากกรณีไฟป่าดอยสุเทพ ลุกไหม้ช่วงดึก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567...

อ่านเพิ่มเติม