นราธิวาส นพค.41 เร่ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พันเอก เชิดชัย ชูทิพย์ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41 สำนักงานพัฒนาภาค4...

อ่านเพิ่มเติม