เชียงใหม่ ชาวบ้านเชิงดอย ติดเขื่อนแม่กวง รวมตัวที่การประปาภูมิภาค เพื่อขอใช้น้ำประปา

ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง...

อ่านเพิ่มเติม