จ.แพร่ “แถลงข่าว” การจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโภศัยศิริชัยมหาศากยมุนี และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ที่ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วย...

อ่านเพิ่มเติม